Jerusalema ikhaya lami (Jerusalem is my home)
Ngilondoloze, uhambe nami (Save me, and walk with me)
Zungangishiyi lana (Do not leave me here) (Repeat)

Ndawo yami, ayikho lana (My place, is not here)
Mbuso wami, awukho lana (My kingdom, is not here)
Ngilondoloze, uhambe nami (Preserve me, and go with me) (Repeat)

Ngilondoloze (Save me)
Ngilondoloze (Preserve me)
Ngilondoloze (Guard me)
Zungangishiyi lana (Do not leave me here) (Repeat)

Ndawo yami, ayikho lana (My place, is not here)
Mbuso wami, awukho lana (My kingdom, is not here)
Ngilondoloze, uhambe nami (Save me, and walk with me) (Repeat)

Jerusalema ikhaya lami (Jerusalem is my home)
Ngilondoloze, uhambe nami (Preserve me, and go with me)
Zungangishiyi lana (Do not leave me here) (Repeat)

Ngilondoloze (Save me)
Ngilondoloze (Preserve me)
Ngilondoloze (Guard me)
Zungangishiyi lana (Do not leave me here) (Repeat)